You are here:   Home
  |  Login

Welkom

Minimize
 
Welkom bij Afdeling van de Meestergraad

De Afdeling van de Meestergraad is een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse Vrijmetselarij die ressorteert onder de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (zie website: wwww.vrijmetselarij.nl).
 
De Afdeling van de Meestergraad heeft als doel te stimuleren dat de idealen van de Vrijmetselarij, vooral het werken aan persoonlijke vorming en het bijdragen aan een betere samenleving, door haar leden in gedrag en handelen in de praktijk worden gebracht.
 
De Afdeling van de Meestergraad biedt hiervoor een samenwerkingsvorm, Bouwhutten genaamd, waarin Vrijmetselaren met de graad van Meester kunnen samenkomen om zich op deze doelstelling en ieders dagelijkse praktijk te bezinnen, zie verder bij Bouwhutten.

--:--
 

  Deze site wil informeren over Bouwhutten in het algemeen en over de Afdeling van de Meestergraad in het bijzonder.

 
De keus is gemaakt om de site tóch (beperkt) toegankelijk te maken, hoewel de ontwikkeling van de site nog in een beginstadium verkeert.