Welkom bij Afdeling van de Meestergraad

De Afdeling van de Meestergraad is een onderdeel van de Nederlandse Vrijmetselarij welke ressorteert onder de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.


De Afdeling van de Meestergraad heeft als doel te stimuleren dat de idealen van de Vrijmetselarij, met name het werken aan persoonlijke vorming en het bijdragen aan een betere samenleving, door haar leden in gedrag en handelen in de praktijk worden gebracht.

De Afdeling van de Meestergraad biedt hiervoor een samenwerkingsvorm, Bouwhutten genaamd, waarin Vrijmetselaren met de graad van Meester kunnen samenkomen om zich op deze doelstelling en ieders dagelijkse praktijk te bezinnen; zie verder bij Bouwhutten.

 Deze site wil informeren over Bouwhutten in het algemeen en over de Afdeling van de Meestergraad in het bijzonder.


--:--

 
Voor informatie over het inloggen wordt u verwezen naar de nieuws-pagina.

U kunt de webmaster mailen voor uw reacties en suggesties....